Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. výborová schůze 8.11.13

13. 11. 2013

 

 

Zápis ze schůze VV HSK Benecko

 

Datum:           8.11.2013

Místo:            Bufet HSK.

Přítomni:        Eva Šírová, Pacholík Petr, Šír Karel, Leoš Janata

Omluveni:     Klouda Ladislav

Host:              Dominik Brožek

Zápis:             Karel Šír

 

 

Dominik Brožek požádal o příspěvek na Silvestrovskou „šou“ 29.-30.12.2013, dětský den 31.1.2014, snow splash, jaro 15. březen 2014. Celkem 15 000 Kč.

Výbor odsouhlasil zanést tuto částku do rozpočtu kultury pro příští rok, odsouhlasení  nechat na novém výkonném výboru.

 

Na konci listopadu musíme uzavřít smlouvu s KB na vyšší počet transakcí.

Zařídí  Pacholík

Vlek

Dle vydaného povolení pokácení vzrostlé dřeviny, za dřevo provede na vlastní riziko pan Holman. Stále neprovedeno.

Zakoupen náhradní hydrant pro případ rychlé výměny poškozeného v ceně 5450 Kč

Zákonné pojištění na rolbu bude zařízeno a podepsáno oprávněnou osobou

Požadavek p. Holmana. Pokusí se zařídit s pojišťovnou Pacholík.

Oprava frémy 20 000 Kč.- probíhá

Nutnost u vleku přetěsnit převodovku, vyčištění motoru do zahájení provozu.- probíhá

 

Pozemek č 742/3,  Zaplacen poplatek 500 Kč na roční pronájem do 30.9.2014.

Pozemkový fond zaslal formulář potřebný k odkupu tohoto pozemku, na jehož základě vypracují odhad a nabídku k prodeji.  Zařídí Pacholík.

V řešení s pozemkovým fondem.

Dořešit daň z nemovitosti na pozemek odkoupený pod spodní stanicí vleku. Zařídí Pacholík

 

Před zahájením sezóny 2013-2014 budou zajištěny revize zařízení na vleku. - probíhá

Zařídí Pacholík.

 

 Investice oddílu do dalších let.

 Schůzka č.1 proběhla u vleku a retenční nádrže  (25.6.).

 Přítomni Holman J, Holubec M., Brožek D., Janata L., Pacholík P., Šír K. a účetní Janatová. Zápis vypracoval Petr Pacholík

Schůzka č. 2 se konala  v termínu 17.10.2013 v 18:00  na bufetu HSK.

Zápis vypracoval Petr Pacholík.

 

Pacholík seznámil výbor s těmito možnostmi:

 

1) Počkat, našetřit alespoň ½ pořizovací ceny jedné z investic, poté vlek nebo retenční nádrž.

2) Retenční nádrž postavit co nejdříve(nutný úvěr) poté dále vlek (též nutný úvěr)

3) Vlek, pokud nový, dlouhodobé zatížení úvěrem, úvaha také jen o pouhé rekonstrukci stávajícího vleku(tj. včetně prodloužení) s menším zatížením úvěrem, poté dále nádrž(též nutný úvěr).

 

Vzhledem k tomu, že na pozvánce již není prostor, navrhuji přiložit k návrhu rozpočtu, který bude připraven k nahlédnutí a ke konzultaci na jednotlivých stolech na valné hromadě. Také  na plánované poslední schůzi před valnou hromadou budeme mít i více informací.

 

 

Obsluha vleku         1.směna - Janata Leoš, Pěnička Josef.

                                 2.směna - Šír Jiří, Tomáš Roman

 

Pokladna:                 Karásková Dana, Drahokoupilová Karolína

Odsouhlaseno

 

Výše mezd:

Vedoucí vleku -  základní mzda 10 500 Kč hrubého +podílová mzda 1% z 93% tržeb vleku.

V období předsezónní a posezónní  přípravy má vedoucí vleku hodinovou mzdu 100 Kč hrubého v základním fondu pracovní doby.

 

Obsluha vleku 10 500 Kč +0,9% z 93% tržeb vleku, pokladní 10 000 Kč +0,5% z 93% tržeb vleku

Rolbování 100 Kč/hod hrubého, zasněžování ½ provozu 100 Kč/hod hrubého.

Odsouhlaseno.

 

Pracovní smlouva s vedoucím vleku uzavřena.

Dopolední rolbování bude v pracovním fondu vedoucího vleku, předsezónní rolbování bude v řádné pracovní době vedoucího vleku. Odpolední a noční rolbování, případné mimořádné a pro cizí bude placeno 100 Kč hrubého za hodinu.

Vedoucí vleku bude vést pravidelně řádný výkaz práce, knihu provozu rolby a knihu provozu zasněžování. Knihy budou k dispozici kdykoliv ke kontrole.

 

Leoš Janata rezignoval pro neshody s vedoucím vleku na funkci zástupce vedoucího vleku.        V rámci možností bude tuto funkci vykonávat Petr Pacholík.

 

Nástup obsluhy je plánován se zahájením provozu lyžařského vleku tj. cca na polovinu prosince.

 

 

Sport:  

 

Fotbal:

 

Lyže:  

Před zimní sezónou máme 8 žáků a žákyň, 1 dorostenec, 2 dospělé, a početnou přípravku.

V Poháru Libereckého kraje skončilo žactvo na 13. místě.

 

Kultura:  

30.11. jedeme na muzikál Casanova do divadla Brodway v Praze.

Ostatní:  

-Seznam brigádnických hodin včetně jmenného seznamu dodá Holman Josef- posunuto do15.11.

-Vyvěsit zájemce o práci do výboru k podzimním volbám.  Ti, kdož chtějí pro oddíl pracovat, se mohou přihlásit do 25.11.2013.

Výbor odsouhlasil, že výše rozpočtů jednotlivých kapitol sportů a kultury pro rok 2014 nepřesáhne výši rozpočtu roku 2013.

Investice do nevýdělečných sportovních zařízení budou v rámci úsporných opatření pro letošní rok minimalizována. Čeká nás veliká investice do vleku, nebo retenční nádrže.

-Seznámení s marketingovým a produkčním plánem zimy 2013-2014, schůzka za účelem schválení plánu. Zúčastníme se. Zatím nic nebylo.

- Vzhledem k různým výkladům některých pasáží stanov HSK dal výbor k posouzení tyto listiny nezávislému odborníkovi.(právníkovi) Čekáme na jeho vyjádření.

Stanovy HSK se budou muset také uvést do souladu s novým zákonem o občanských sdruženích.(předběžně dohodnuto s právníkem)

- Zkusíme zjistit možnosti měření spotřeby energií za bufet.

- Mgr. Petra Pravečková bytem  Praha 8, Služská1004/16A (spolutrénuje naše žactvo) požádala o přijetí do HSK

 Výbor odsouhlasil její členství na dobu  aktivní trenérské činnosti. Odsouhlaseno.

 

Výbor HSK odsouhlasil předání daru 10 000 Kč na charitu. Oslovíme stacionáře v Jilemnici a ve Vrchlabí.  Zařídí Janata L., Šírová E.

 

Valná hromada se uskuteční 29.11.2013 na hotelu Diana

 

Poslední výborová schůze v tomto volebním období  je naplánována  22.11.2013.

 

 

Zapsal K. Šír

 

Valná hromada podzim 2013

Program:

1. Zahájení

2.  Schválení programu jednání VH

3. Kontrola usnesení z minulé VH

4. Volba mandátové komise

5. Volba volební komise

6. Zpráva o činnosti HSK

              7. Zpráva o hospodaření HSK

              8. Zpráva o sportovní činnosti HSK

9.  Zpráva o kulturní činnosti HSK

10. Zpráva o členské základně HSK

11. Zpráva revizní komise HSK

12. Volby do Výkonného výboru HSK

13. Odsouhlasení rozpočtu HSK pro rok 2014

14. Vyhlášení výsledků voleb do VV

15. Diskuse

 

 
 

 

Portrét


Poslední fotografie


Kontakt

Hančův sportovní klub Benecko

Benecko 189
512 37 Benecko

+420 602 489 031

info@hskbenecko.cz

Mail list