Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. výborová schůze - 27.4.2015

4. 5. 2015

 

Zápis ze schůze VV HSK Benecko 5

 

Datum:           27.4.2015

Místo:             HS Benecko.

Přítomni:       Pacholík Petr, Leoš Janata, Dominik Brožek, Jirka Kubina, Milan Holubec, Eva Šírová, Jiří Brožek, Šír Karel, Urbanec Jiří

Nepřítomen: 

Zápis:             Jiří Brožek

 

 1. Kontrola úkolů

 

číslo

co

kdo

kdy

 

4/2/3

Záchytná nádrž – provedení dokončovacích prací

PP

07

 

2/4

Řešení info systému HSK

vlek

06

 

3/7

Fotbal – zásobárna vody pro hřiště

JU

05

x

1/5/6

Připravit ceník pro reklamy v prostoru vleku

DB

05

x

2/2/2

Provést reklamaci startovní brány

DB

04

 

2/2/3

Vyrovnání špatně nastavených koeficientů tržby

DB

02

x

2/4/1

Připravit program na kola – konec května

02

x

3/2/3

Zatraktivnit trasu mimo sjezdovku pro děti

PP

09

 

3/2/1

Připomínky k ceníkům – shromažďuje PP, řešení po sezóně

PP

05

 

3/5/3

Na schůzce vlekařů upravit podíl za příspěvek ve sdružení a sloučení prezentací

PP

06

 

3/5/4

Projednat výhody a termíny hospodářského roku s M. Janatovou

PP

05

x

4/1

Pozvat Kloudu na výbor a předložit celkové náklady na nádrž – hřiště

JU

05

x

4/1

Zajistit převod skútru

PP

05

x

4/1

Pozvat Moniku Janatovou na výbor a projednat změnu hospodářského roku

LJ

05

x

4/5/3

Připravit program na VH včetně volby VV

PP

05

x

4/5/4

Připravit požadavky na brigádnické hodiny dle svých úseků

 

05

x

4/5/5

Návrh nových stanov s ohledem na nový OZ

JB

05

x

 

 

 

 

 

3/7 + 4/1 … host – Láďa Klouda - diskuse nad skutečnými náklady ohledně nádrže na hřišti. Konečné náklady – vyčištění, převoz a posazení – 16 tis. Pro 9. JU zajistí písemný souhlas majitele pozemku – obce. Dále diskuse nad přípravou obnovy trávníku – základní problém – nejsme majiteli. LK zkusí projednat s obcí převod hřiště na HSK za symbolickou cenu.

3/5/4 + 4/1 … host – Monika Janatová - výhody a nevýhody hospodářského roku. Dělá se to u firem, které mají sezónní práce. U střediska služeb se to také bude řešit – k 31.5. MJ by navrhovala spíše po skončení zimy tak, aby bylo známo, kolik bude prostředků na další období a z toho stavět i rozpočet. Při přechodu nelze uplatnit všechny odpisy (pouze 50%). K přechodu na hospodářský rok nás nic nenutí. Vzhledem k různým názorům, prozatím nebude HSK řešit hospodářský rok. V případě změny je nutné žádat 3 měsíce předem. Pro 9.

1/5/6 … doporučení – nedávat reklamu a letáky na vlastní pokladnu. Jinak doporučení stanovit cenu za 1m2 na 2.000,- Kč bez DPH

2/2/3 … rozúčtování provedeno a vyrovnáno. Celkový přehled od firmy je velmi slabý. Stále chybí přepočet ceny jízdy na jednotlivý typ jízdenky. PP bude toto požadovat na společné schůzce vlekařů a dané firmy.

2/4/1 … vše připraveno, zatím přihlášeno (a zaplaceno) 8 osob. Záloha 1.000, dospělý stojí 2.200, dítě sleva

4/1 … problém s dohledáním dokumentů ke skútru. V minulosti ale nebyl skútr zaevidován na HSK. Ponechat vypršet lhůtu pro převody a poté odprodat na náhradní díly. Pro 9

4/5/4 … požadavky na brigádnické hodiny … celkem 1.100

            120 Tumel

            260 závody zima

            50 hřiště v lese

            150 hřiště fotbal

            520 vlek

Pro rok 2015 … povinnost odpracovat hodiny … ženy 3, muži 2 na vleku + 3 kdekoli

 

 

 

2.Vlek

 

 1. Informace od vedoucího vleku. Údržba vleku po sezóně dokončena mimo údržby ramen, bandáží, motoru a převodovky. Údržba zasněžování – dvou kusů kompresoru dokončena, zbývá kompresor vrtulový osadit novým (22.500,- bez DPH) a osazení jednoho okruhu trysek – cena 10.000,- bez DPH. Schváleno 8. dokončena údržba hydrantů, zbývá 1x údržba rezervního hydrantu.
  1. Rolba – provedena základní údržba, výměna olejů včetně hydrauliky. Provedena údržba nábojů. Chybí promazat čepy a provedení celkového servisu firmou Jindříšek.
  2. Odbavovací systém – odpojen od instalací, reklamace karet provedena u firmy Aster
  3. Nutné provedení nátěru střechy dolní stanice vleku
 2. Opravy tržeb za březen – skutečnost 600.279,- a celkové tržby za zimu 3.247.962
 3. Rolbování duben … 4 hodiny. Celkem rolba za sezónu 476 motohodin,na HSK 369, pro cizí 107, 7.946 litrů nafty (250.000,- Kč). Doporučení instalovat GPS zařízení do rolby pro evidenci jízd. Zasněžování 284 hodin.

 

 1. Sport:

 

 1. HSK obdrželo 5.080,- Kč od Svazu lyžařů a příspěvek na závody 29.000,-
 2. Barvy na lajny … 4.834,-, odklízení sněhu … 2.400,-, hnojivo na ½ sezóny … 8.648,-
 3. Informace o zápasech fotbalistů. Poslední zápas doma (Pardubice) – prohra. Ve čtvrtek děti trénink od 15 hod. muži jsou zatím poslední (bez výhry)

 

 

 1. Kultura:

 

 1. Z důvodu malého počtu zájemců – akce rafty zrušena.
 2. Souhlas - 2.000 příspěvek na zájezd na kola na občerstvení.

 

 1. Různé:  

 

 1. Na BU je 1.756.378,-. Spořící 1.004.900,-
 2. Platby
  1. Faktury za fotbal … 16.000,-
 3. Vyplacení příspěvku na sezónní permanentku 2014/15 … 400,- děti (do 15 let), dospělí 800,-.
 4. Zajištění úhrad a výběrů po dobu nepřítomnosti místopředsedy JK
 5. Stanovy – návrh. Vyřešit „mimořádnou“ členskou schůzi a požadavek bydliště pro přijetí. Dále přesnost v názvosloví. Stanovy budou vyvěšeny na web před VH. Zajistí JB 06.
 6. Připomínky k rozpočtu. Dodat PP do 8.5.
 7. VH. Termín 22.5. od 18.00 hod., místo – Diana.
  1. Vedení – JB, ozvučení – KŠ, zápis – MJ, občerstvení – KŠ,
  2. Program

i.Zahájení

ii.Volba mandátové a návrhové komise

iii.Schválení programu

iv.Kontrola usnesení z minulé VH

v.Volba volební komise

vi.Zpráva o činnosti HSK

vii.Zpráva o hospodaření HSK

viii.Zpráva o členské základně HSK

ix.Zpráva revizní komise HSK

x.Změna Stanov HSK

xi.Volba výboru

xii.Volba kontrolní komise

xiii.Zpráva o sportovní činnosti HSK + vyhodnocení zimní sezóny

xiv.Odsouhlasení úprav rozpočtu HSK pro rok 2015

xv.Vyhlášení výsledku voleb

xvi.Vystoupení

xvii.Diskuse

 1. Ihned vyvěsit na web informaci o VH včetně schvalování nových stanov (z důvodu nového OZ), volbě nového výboru a kontrolní komise. Zájemci – písemně do 20.5.2015 na e-mail info@hskbenecko.cz … JB
 2. Sraz členů VV v 17.30 na Dianě 22.5.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

Portrét


Poslední fotografie


Kontakt

Hančův sportovní klub Benecko

Benecko 189
512 37 Benecko

+420 602 489 031

info@hskbenecko.cz

Mail list