Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. výborová schůze 9.8.13

10. 8. 2013

 

Zápis ze schůze VV HSK Benecko

 

Datum:           9.8. 2013    20 00 hod.

Místo:             Skalka Benecko

Přítomni:       Šírová Eva, Pacholík Petr, Šír Karel, Leoš Janata

 

Nepřítomni:   Ladislav Klouda

Zápis:             Karel Šír

Cyklodresy.

Zajištění dresů je v jednání.

Podpisové vzory převedeny

Internetové bankovnictví zřízeno, autorizace přístupu Petr Pacholík a Leoš Janata.

Je funkční. Účetní Janatová kvůli přístupu do bankovnictví dodá potřebné osobní doklady       a zastaví se v KB.

Uzavřen dodatek bankovního balíčku na 25 transakcí + 10 základních za 264 Kč měsíčně.

Na konci listopadu musíme uzavřít smlouvu s KB na vyšší počet transakcí.

Zřídíme spořící účet, kde budeme za úrok cca 0,7 % mít uložené peníze

Vložíme milióndvěstětisíc korun, se kterými lze libovolně nakládat ve vztahu k bance.

Vlek

Za dřevo porazí na vlastní riziko pan Holman. Až bude sucho

Nejvrchnější hydrant potřeba opravit do podzimu. Cca 5000 Kč

Karel Šír zařídí nabídky pojištění rolby a a nemovitostí. na podzim.

Oprava frémy 20 000 Kč.

Nutnost u vleku přetěsnit převodovku, vyčištění motoru do zahájení provozu

Pozemek č 742/3 – Nájemní smlouva uzavřena, poplatek  do 30.9. 2013  ve výši 84 Kč zaplacen. 1. 10. 2013 musíme zaplatit poplatek 500 Kč na roční pronájem do 30.9.2014.

Pozemkový fond zaslal formulář potřebný k odkupu tohoto pozemku, na jehož základě vypracují odhad a nabídku k prodeji.  Zařídí Petr Pacholík.

Dořešit daň z nemovitosti na výše uvedenou parcelu.

 

 Investice oddílu do dalších let.

 Schůzka proběhla u vleku a retenční nádrže. Přítomni Holman J, Holubec M., Brožek D.,Janata L, Pacholík P., Šír K. a účetní Janatová. Zápis vypracuje Pacholík         

Fotbal: 

Vystaven  nedostačující doklad na 27 000 Kč za účast Bohemians 1906 na 20.výročí založení beneckého FK. Zařídí Ladislav Klouda.

Objednávky a platby nad 10 000 Kč se musí nejdříve schválit výkonným výborem.  

Pacholík upozornil na značně nabíhající náklady na fotbal. Vzhledem k letem minulým výbor ukládá Ladislavu Kloudovi předložit aktuální náklady za fotbal.  Dále předložit deník sečení a placených prací na fotbalovém hřišti do příští výborové schůze  9.9. 2013.

Kultura:  

Karel Šír požádal o příspěvek na podzimní výlet na kolech do Mělníka 5 000 Kč odsouhlaseno.

Zájezd bude inzerován na www. stránkách HSK a též osobním kontaktem.

Zájezd do divadla se uskuteční na podzim.

Gratulace HSK Haně Kubinové ke kulatému výročí.

Ostatní:  

Obnovit smlouvu s účetní na dobu neurčitou s oboustrannou výpovědní lhůtou 3 měsíce.

 Původní smlouva prodloužena dodatkem č. 3 na dobu neurčitou.

Zařízeno.

Petr Pacholík zajistil nová razítka HSK. 3 ks normální, 1 ks kulaté. Cena 2300 Kč.

Převoz na závody a tréninky je pojištěn, tréninky nepojištěny. Informace o možnostech zajistí Šír Karel.

Výběrové řízení na vedoucího vleku HSK    

Vedoucí vleku byl vybrán Holman Josef s funkčním obdobím  na  jeden rok. Do konce měsíce června předloží plán prací na vleku od října do dubna. (začátek a ukončení provozu)

Do doby řádného zaměstnání  bude sepsána s vedoucím vleku dohoda o pracovní činnosti, do příští výborové schůze vypracujeme podmínky upřesňující pracovní náplň. Poté bude vedoucí seznámen s podmínkami pracovní smlouvy. Smlouva o pracovní činnosti zůstane jako vloni,

Pracovní smlouva v období listopad- duben,- bude na základě pracovní náplně předložena na příští schůzi.

Školení obsluh sněžných a pásových vozidel- pojede Holman a Janata. - Objednáno

Schůze provozovatelů vleků a sdružení. Zápis ze dne 24.7. vzat na vědomí. 

Nabídka od Paní Petry Pravečkové - zdarma pomoc při tréninkové činnosti.

Trenéři staršího žactva si s ní sjednají schůzku.

-Přišlo vyrovnání elektriky. Celková spotřeba  166 000 Kč  doplácíme 32 000 Kč.

-ČEZ nabízí slevu za určitých podmínek. Oslovíme ještě další firmy.

-Vyrovnání za hřiště 3700 Kč- roční spotřeba  za elektriku.

-Vyúčtování za plyn celkem 50 000 Kč  doplatek 7700 Kč

-Zkusíme zjistit možnosti měření spotřeby energií za bufet.

-Bereme na vědomí novelu zákoníku práce o zaměstnanosti na dobu určitou.

- Změna právní normy občanského sdružení- což se týká i nás.

  Máme 3 roky na změnu právního subjektu.

-Stavební úřad prodloužil lhůtu výstavby rodinného domku Pochopových do 31.12.2016.

  bereme na vědomí bez námitek.

- Zvuková aparatura HSK  byla zapůjčena beneckým hasičům zdrama.

 

Zapsal K. Šír.

 
 

 

Portrét


Poslední fotografie


Kontakt

Hančův sportovní klub Benecko

Benecko 189
512 37 Benecko

+420 602 489 031

info@hskbenecko.cz

Mail list